Jaunumi
Latvijas Logopēdu asociācija informē, ka Izglītības un zinātnes ministrija ir saskaņojusi skolotāja logopēda (profesijas kods 2352 01) amata apraksta jauno redakciju un iesaka to izmantot izglītības iestādēm, nosakot skolotāja logopēda slodzi un amata pienākumus.Informējam, ka LLA izstrādā skolotāja logopēda darba slodzes Tālāk>>
Saskaņā ar Latvijas Logopēdu asociācijas (turpmāk tekstā – LLA) 10.12.2021. LLAvaldes sēdes Protokola Nr.10 lēmumu:LLA biedra nauda 2022.gadā ir EUR 30,00 (trīsdesmit eiro).SVARĪGI:         - LLA biedriem ir iespēja bezmaksas apmeklēt trīs LLA organizētos seminārus (1 (vienu) pavasarī, Tālāk>>
Latvijas Logopēdu asociācija (turpmāk – LLA) aicina pieteikt pretendentusbalvai “GADA LOGOPĒDS 2021”. Balvas “GADA LOGOPĒDS” pretendenti var būt LLA biedri, kuri 2021.gadāir devuši ieguldījumu Latvijas logopēdijas attīstībā, ar konkrētu darbu, vērāņemamiem rezultātiem un citiem pasākumiem Tālāk>>
Ieteicamā skolotāja logopēda dokumentācija vispārizglītojošā iestādē: 1. Nedēļas darba plāns (pamatojoties uz darba līgumu, slodzi, amata aprakstu). 2. Gada darba plāns. 3. Vecāku iesniegums (piekrītu vai nepiekrītu). 4. Bērnu saraksti. 5. Apmeklējumu žurnāls. 6. Nodarbību grafiks nedēļai. 7. Tālāk>>
Biedrība “Latvijas logopēdu asociācija” (turpmāk tekstā – LLA) aicinapievienoties domubiedrus. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana notiek saskaņā ar LLA statūtu4.nodaļu. Par biedru var kļūt speciālisti ar logopēda kvalifikāciju, logopēdijasspecialitātes studenti, kā arī Tālāk>>