Jaunumi
Latvijas Logopēdu asociācija 2019. gada 8.martā rīko semināru AKTUĀLI JAUTĀJUMI LOGOPĒDIJĀ Reģistrācija no plkst.9.00 Programma 10.00-10.20    “Gada logopēds 2018” balvas pasniegšana 10.20-12.20    Autiskā spektra traucējumi un sadarbība ar logopēdu. Vecāku perspektīva. Līga Tālāk>>
GADA BALVA 2018 VANDAI KORBEI, Bauskas novada pirmajai logopēdei Vairāku publikāciju, didaktisko materiālu un programmu autorei, par ilggadīgu, atbildīgu, profesionālu logopēda darbību un ieguldījumu logopēdu profesionālās kvalitātes paaugstināšanā.   Atzinības raksts SIGITAI JIRGENSONEI, Kuldīgas vidusskolas Tālāk>>
Latvijas Logopēdu asociācijas biedru nauda 2019.gadā 25 EUR. Asociācijas biedriem piedāvājam Latvijas Logopēdu asociācijas biedru naudas komplekso maksājumu 2019.gadā 30 EUR, kas ietver LLA biedru naudu par 2019.gadu un trīs semināru apmeklējumu (1 pavasarī, 2 rudenī). Svarīgi: kompleksais maksājums ir jāveic vienā Tālāk>>
LLA valde pateicas visiem, kas pieteicās dalībai Erasmus+ starptautiskajā tālāk izglītības projektā "LINKS-Logopedists Interact for New Knowledge and Skills"! Šogad interese par šo projektu projektu ir liela, tāpēc LLA darba grupai nācās rūpīgi izvērtēt atsūtītās pieteikuma vēstules, lai izvēlētos projekta Tālāk>>
Eiropas Komisijas Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ ietvaros, sadarbojoties piecu valstu logopēdiem, tiek realizēts starptautisks tālākizglītības projekts "LINKS – Logopedists Interact for New Knowledge and Skills". 2019.gada tēmas: stostīšanās, artikulācijas un Tālāk>>