Jaunumi
Saskaņā ar Latvijas Logopēdu asociācijas (turpmāk tekstā – LLA) 07.12.2020. LLA valdes sēdes Protokola Nr.11 lēmumu: Latvijas Logopēdu asociācijas biedra nauda 2021.gadā 30 EUR (trīsdesmit eiro). Svarīgi: LLA biedriem ir iespēja bezmaksas apmeklēt trīs LLA organizētos seminārus (1 (vienu) pavasarī, 2 (divus) Tālāk>>
Latvijas Logopēdu asociācija (turpmāk – LLA) aicina pieteikt pretendentus GADA LOGOPĒDA BALVA  2020. Gada logopēds balvas pretendents ir LLA biedrs, kurš 2020. gadā ir devis ieguldījumu Latvijas logopēdijas attīstībā ar konkrētu darbu, vērā ņemamiem rezultātiem un citiem pasākumiem veicinājis profesijas Tālāk>>
Lepojamies un priecājamies, ka ir apstiprināts Logopēda (skolotāja logopēda) profesijas standarts un profesionālās kvalifikācijas prasības. Pirmais Logopēda profesijas standarts Latvijas Logopēdu asociācijā tika izveidots 2002. gadā (darba grupa: I.Bauska, L.Staļģe, R.Šaca, B.Trinīte). Bija jāpaiet 18 gadiem, lai tas Tālāk>>
Biedrība “Latvijas logopēdu asociācija” (turpmāk tekstā – LLA) aicina pievienoties domubiedrus. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana notiek saskaņā ar LLA statūtu 4.nodaļu. Par biedru var kļūt speciālisti ar logopēda kvalifikāciju, logopēdijas specialitātes studenti, kā arī Tālāk>>
Ieteicamā skolotāja logopēda dokumentācija vispārizglītojošā iestādē: Nedēļas darba plāns (pamatojoties uz darba līgumu, slodzi, amata aprakstu). Gada darba plāns. Vecāku iesniegums (piekrītu vai nepiekrītu). Bērnu saraksti. Apmeklējumu žurnāls. Nodarbību grafiks nedēļai. Vecāku konsultāciju uzskaite. Tālāk>>