Jaunumi
LLA 7. decembra semināra izvērtējums 2018.gads tuvojas noslēgumam, un Latvijas Logopēdu asociācijā izskanējis arī trešais, šī gada pēdējais,  seminārs “Aktuāli jautājumi logopēdijā”. Gads ir bijis nozīmīgs ne tikai pašu paveikto darbu dēļ. Esam kļuvuši bagātāki ar saviem Tālāk>>
2019.gada decembrī notiks Latvijas Logopēdu asociācijas (turpmāk teksta – LLA) valdes pārvēlēšana. Aicinām aktīvus, darboties un sadarboties gribošus cilvēkus pieteikt savu kandidatūru LLA valdei. Aicinām LLA biedrus, logopēdu metodiskās apvienības un darba grupas izvirzīt savus kandidātus LLA valdei. Tālāk>>
Latvijas Logopēdu asociācija (turpmāk – LLA) aicina pieteikt pretendentus GADA LOGOPĒDA BALVA  2018. Gada logopēds balvas pretendenti var būt LLA biedri, kuri 2018. gadā ir devuši ieguldījumu Latvijas logopēdijas attīstībā, ar konkrētu darbu, vērā ņemamiem rezultātiem un citiem pasākumiem veicinājuši Tālāk>>
Ieteicamā skolotāja logopēda dokumentācija vispārizglītojošā iestādē: Nedēļas darba plāns (pamatojoties uz darba līgumu, slodzi, amata aprakstu). Gada darba plāns. Vecāku iesniegums (piekrītu vai nepiekrītu). Bērnu saraksti. Apmeklējumu žurnāls. Nodarbību grafiks nedēļai. Vecāku konsultāciju uzskaite. Tālāk>>
Biedrība “Latvijas logopēdu asociācija” (turpmāk tekstā – LLA) aicina pievienoties domubiedrus. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana notiek saskaņā ar LLA statūtu 4.nodaļu. Par biedru var kļūt speciālisti ar logopēda kvalifikāciju, logopēdijas specialitātes studenti, sākot ar 3. Tālāk>>