Jaunumi
Labdien, kolēģi! Ir pienācis rundens un laiks ikgadējam semināram (skat. sadaļu "Tālākizglītība"). Šogad seminārs tiek plānots attālināti – Zoom platformā. Seminārā: · Bauskas mūzikas skolas ritmikas un teorijas skolotāja mg. paed. I. Ūdre vadīs lekciju “Ritmikas nozīme runas mākslā”, Tālāk>>
Lepojamies un priecājamies, ka ir apstiprināts Logopēda (skolotāja logopēda) profesijas standarts un profesionālās kvalifikācijas prasības. Pirmais Logopēda profesijas standarts Latvijas Logopēdu asociācijā tika izveidots 2002. gadā (darba grupa: I.Bauska, L.Staļģe, R.Šaca, B.Trinīte). Bija jāpaiet 18 gadiem, lai tas Tālāk>>
Latvijas Logopēdu asociācijas biedra nauda 2020.gadā 25 EUR. ! Paldies visiem, kas jau ir samaksājuši 2020.gada biedru naudu, taču darām Jums zināmu, ka varat maksāt bieru naudu līdz pirmajam semināram, kurš notiks 5. jūnijā.    Asociācijas biedriem piedāvājam Latvijas Logopēdu asociācijas biedra Tālāk>>
Latvijas Logopēdu asociācija (turpmāk – LLA) aicina pieteikt pretendentus GADA LOGOPĒDA BALVA  2019. Gada logopēds balvas pretendenti var būt LLA biedri, kuri 2019. gadā ir devuši ieguldījumu Latvijas logopēdijas attīstībā, ar konkrētu darbu, vērā ņemamiem rezultātiem un citiem pasākumiem veicinājuši Tālāk>>
Biedrība “Latvijas logopēdu asociācija” (turpmāk tekstā – LLA) aicina pievienoties domubiedrus. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana notiek saskaņā ar LLA statūtu 4.nodaļu. Par biedru var kļūt speciālisti ar logopēda kvalifikāciju, logopēdijas specialitātes studenti, kā arī Tālāk>>