Jaunumi
Latvijas Logopēdu asociācijas seminārs 2016. gada 30.septembrī   Programma 9.00-10.00     Reģistrēšanās 10.00-11.30    Runas dispraksija, izplatība, cēloņi, diagnostika un logopēdiskā iedarbība. B.Trinīte, Dr.med., LiepU docente 11.30-12.00     Burtu bildes. M.Putāne, Tālāk>>
Ar Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” finansiālo atbalstu šovasar tika īstenots projekts „We can too” (tulk. „Mēs arī varam”). No 29.07.2016. līdz 07.08.2016. Bulgārijā, nelielā ciematā Kranevo, dažādi speciālisti (logopēdi, speciālie pedagogi, sociālie darbinieki un projektu Tālāk>>
Latvijas Logopēdu asociācija 2016. gada 30. septembrī rīko semināru AKTUĀLI JAURTĀJUMI LOGOPĒDIJĀ   Reģistrācija no plkst.9.00 Tēmas tiek saskaņotas. Sekojiet informācijai! Programmas apjoms: 6 stundas vai  TIP Programmas saskaņojums: Pedagogiem – 26.02.2014.Nr.RIIMC-14-030 Ārstniecības personām un Tālāk>>
Izglītības un zinātnes ministrija ir saskaņojusi Latvijas Logopēdu asociācija sagatavotoi skolotāja logopēda amata (profesijas kods 2352 01) aprakstu. Skolotaja logopēda amata apraksts palīdzēs izglītības iestāžu vadītājiem noteikt skolotāju logopēdu darba pienākumus un slodzi kontekstā ar jaunajiem pedagogu Tālāk>>
Asteres košas dārzos kad zied, Gājputnu klaigas gaisā kad skan, Vasara projām tad steidz, Skola bērnus atkal jau sveic. Koši ziedi un skanīgi smiekli, Mīļas, biklas un smaidīgas sejas Atviz gaiteņos, atspīd ejās. (L. Liepdruviete.) Vēlam šajā mācību gadā gudrus un zinātkārus bērnus, sadarbīgus un Tālāk>>
2016. gada 27. un 28. oktobrī Latvijas Logopēdu asociācija sadarbībā ar IEEL (Institute for Research and Education in Speech Therapy) rīko profesionālās tālākizglītības kursu Intensīvā mijiedarbība un Apļa Modelis Kursu vadītāji: Dr. Ioannis Vogindroukas  un Euripidis Nikolaos Chelas Kursu valoda: angļu ar tulkojumu Tālāk>>