Jaunumi
Latvijas Logopēdu asociācija 2021. gada 14.aprīlī rīko Latvijas Logopēdu asociācijas biedru logopēdu (ārstniecības atbalsta personu) sertifikāciju. Sertifikāciju var kārtot ārstniecības persona, kas atbilst 2012.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.943 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība" 5.punktā Tālāk>>
Ar prieku un lepnumu varam paziņot, ka semināri šogad notiks.   Šī gada pirmais seminārs plānots 5.martā, plkst. 12:00 Zoom platformā.   Semināram var pieteikties līdz 26.02 plkst 12:00 LĀB mājas lapā (kā parasti).   Seminārā paredzētas 3 lekcijas par šādām tēmām: Agrīnā iedarbība Tālāk>>
Saskaņā ar Latvijas Logopēdu asociācijas (turpmāk tekstā – LLA) 07.12.2020. LLA valdes sēdes Protokola Nr.11 lēmumu: Latvijas Logopēdu asociācijas biedra nauda 2021.gadā 30 EUR (trīsdesmit eiro). Svarīgi: LLA biedriem ir iespēja bezmaksas apmeklēt trīs LLA organizētos seminārus (1 (vienu) pavasarī, 2 (divus) Tālāk>>
Latvijas Logopēdu asociācija (turpmāk – LLA) aicina pieteikt pretendentus GADA LOGOPĒDA BALVA  2020. Gada logopēds balvas pretendents ir LLA biedrs, kurš 2020. gadā ir devis ieguldījumu Latvijas logopēdijas attīstībā ar konkrētu darbu, vērā ņemamiem rezultātiem un citiem pasākumiem veicinājis profesijas Tālāk>>