Parents

Bērna valodas attīstība

Latvijas Logopēdu asociācija izstrādājusi informatīvu materiālu "Dzimtā valoda = sirdsvaloda"
Materiāls domāts vecākiem, lai palīdzētu rast atbildi uz jautājumu "Kurā valodā, lai es runāju ar savu bērnu?"
"Dzimtā valoda = sirdsvaloda"
"Родной язык - это язык сердца"

Mīti par bilingvismu

Ko vecāki vēlas zināt par bilingvismu