About LLA

Latvijas Logopēdu asociācija ir lielākā logopēdu profesionālā apvienība Latvijā. Mēs pārstāvam izglītības un veselības aprūpes iestādēs strādājošos logopēdus, kā arī ikvienu logopēdu, kurš savu darbu veic neatkarīgi.

Viens no mūsu biedrības mērķiem ir veicināt Latvijas logopēdu profesionālo izaugsmi, lai viņu sniegtie pakalpojumi atbilstu visaugstākiem logopēdiskās prakses standartiem.

Latvijas Logopēdu asociācijas mērķis ir veicināt logopēdijas zinātnes attīstību un sadarbību ar Latvijas augstākās izglītības iestādēm, kurās studē topošie logopēdi.

Latvijas Logopēdu asociācija aktīvi iesaistās logopēdijas jaunāko atziņu popularizēšanā, sabiedrības izglītošanā un runas un valodas traucējumu profilakses darbā.

Kopš 2005.gada Latvijas Logopēdu asociācija ir Eiropas Logopēdu asociācijas biedre. Kopš 2013.gadā LLA ir pārstāvēta Eiropas Logopēdu asociācijas valdē. Latvijas Logopēdu asociācijas pasākumos ir piedalījušies nozares vadošie speciālisti Lietuvas, Igaunijas, Lielbritānijas, Krievijas, Nīderlandes, Bulgārijas un citām valstīm, kā arī Latvijas Universitāšu docētāji. LLA augstu novērtē Latvijas praktizējošo logopēdu profesionalitāti un radošumu, dodot iespēju dalīties ar savu pieredzi kolēģu vidū. Daudzi LLA biedri ir logopēdijas grāmatu un mācību līdzekļu autori.

Latvijas Logopēdu asociācija ir atvērta visiem! Savos pasākumos mēs aicinām logopēdus, studentus, skolotājus, ārstus, vecākus, pacientus, viņu piederīgos – ikvienu, kuru interesē runa, valoda un komunikācija, kā arī padoms, ko darīt, ja šīs spējas ir zudušas vai nav izveidojušās.