NetQues
NetQues logo

Par NetQues

Liepājas Universitāte (B.Trinīte) un Latvijas Universitāte (S.Tūbele) no 2010.-2013.gadam piedalījās Eiropas Mūžizglītības programmas (LLL) finansētā projektā Network for Tuning Standards and Quality of Education Programmes in Speech and Language Therapy/Logopaedics across Europe (NetQues), kura mērķis bija definēt topošo logopēdu (logopēdijas programmu studentu) akadēmisko izglītības un profesionālo kompetenču profilu Eiropā, aprakstot izglītības programmu uzdevumus un rezultātus, t.i. izglītības procesā sasniedzamās profesionālās kompetences.

Projekta ziņojums, kurš ir pieejams netques.eu norāda uz nepieciešamību savienot augstākās izglītības programmas saturu ar darba tirgus prasībām, t.i. topošajam logopēdam studiju laikā ir jāapgūst visas profesijā nepieciešamās kompetences, lai pēc studiju pabeigšanas viņš nekavējoties varētu uzsākt logopēdisko praksi. Viens no projekta mērķiem, izstrādājot vadlīnijas izglītības saturam, bija harmonizēt logopēdu izglītību Eiropā. Projektā piedalījās 65 partneru universitātes no 31 Eiropas valsts. 2012.gada projekta konference notika Rīgā.

Daļējs dokumenta tulkojums latviešu valodā (Kopsavilkums; Sagaidāmās kompetences, kas nepieciešamas tikko kvalifikāciju ieguvušam logopēdam). NetQues Gala ziņojums.


NetQuest konference Rīgā