Logopēdi
 • Vārds, uzvārds:Aina Strupiša
  Tālruņa numurs:26137490
  E-pasts:aina_12inbox.lv
  Atrašanās vieta:Limbažu novads, Skultes pagasts
  Specialitātes:
  • Valodas traucējumi
  • Rakstu valodas traucējumi
  • Sākumskolas skolotāja
  • Sagatavo bērnu skolai, lasīšanas un rakstīšanas prasmju attīstīšana un pilnveidošana
 • Vārds, uzvārds:Jolanta Hanzovska
  Tālruņa numurs:26417752
  E-pasts:jolanta.hanzovskagmail.com
  Atrašanās vieta:Mārupe
  Specialitātes:
  • Valodas traucējumi
  • Rakstu valodas traucējumi
  • Agrīnās lasītprasmes pārbaude ar DIBELS Next testiem
  • Baha ziedu terapija bērniem un pieaugušjiem
 • Vārds, uzvārds:Zaiga Cīrule
  Tālruņa numurs:29498752
  E-pasts:skoliteinbox.lv
  Atrašanās vieta:Priekule, Cēsu raj.
  Specialitātes:
  • Darbs ar bērniem līdz 3.g.v
  • Valodas traucējumi
  • Rakstu valodas traucējumi
  • Darbs ar vājdzirdīgajiem
  • Montesori atveseļojošā pedagoģe
  • Tiflopedagoģe
 • Vārds, uzvārds:Tatjana Andronova
  Tālruņa numurs:25926782
  Atrašanās vieta:Rīga
  Specialitātes:
  • Valodas traucējumi
  • Vada seminārus pirmsskolas pedagogiem un logopēdiem par logopēdiju un lasītprasmes apguvi
 • Vārds, uzvārds:Ieva Dziedātāja
  Tālruņa numurs:25540390
  E-pasts:sqdrainbox.lv
  Atrašanās vieta:Rīga
  Specialitātes:
  • Valodas traucējumi
  • Stostīšanās
  • Rakstu valodas traucējumi
  • Autiskā spektra traucējumi
  • Artikulācijas aparāta un roku masāža
 • Vārds, uzvārds:Guna Kalniņa
  Tālruņa numurs:27822686
  E-pasts:gunackinbox.lv
  Atrašanās vieta:Rīga
  Specialitātes:
  • Darbs ar bērniem līdz 3.g.v
  • Valodas traucējumi
  • Rakstu valodas traucējumi
  • Autiskā spektra traucējumi
  • Mācīšanās traucējumi, Jaukti attīstības traucējumi
  • Adiologoēde, speciālais pedagogs
 • Vārds, uzvārds:Irina Kanberga
  Tālruņa numurs:29338017
  E-pasts:ikanbergagmail.com
  Atrašanās vieta:Rīga
  Specialitātes:
  • Valodas traucējumi
  • Rakstu valodas traucējumi
 • Vārds, uzvārds:Eleonora Kārkliņa
  Tālruņa numurs:28381230
  E-pasts:eli.kinbox.lv
  Atrašanās vieta:Rīga
  Specialitātes:
  • Valodas traucējumi
  • Autiskā spektra traucējumi
  • strādāju ar bērniem, kuriem dzimtā valoda ir krievu
 • Vārds, uzvārds:Nataļja Kļinovska
  Tālruņa numurs:26740527
  E-pasts:mnolikinbox.lv
  Atrašanās vieta:Rīga
  Specialitātes:
  • Valodas traucējumi
  • Autiskā spektra traucējumi
  • Darbā ar nerunājošiem bērniem izmantoju Novikovas metodi
  • Strādāju ar bērniem, kuriem dzimtā valoda ir krievu
 • Vārds, uzvārds:Jevgenija Kobiļecka
  Tālruņa numurs:26338126
  E-pasts:jevgenijakobileckainbox.lv
  Atrašanās vieta:Rīga
  Specialitātes:
  • Valodas traucējumi
  • Rakstu valodas traucējumi
  • Pacienti pēc insulta
Iepr.123Nākošā