Speech Therapists

"Erasmus+" projekta "We can too" prezentācijas:DIBEL tests un tā izmantošanas iespējas. LU Pedagoģijas fakultātes profesore Sarmīte Tūbele, Dr.paed. LLA seminārs, 31.10.2014
Domana metodē balstīta mājas neiro-rehabilitācija, tās nozīme bērna valodas attīstības veicināšanā. Liepājas Reģionālās slimnīcas pediatre Jūlija Cīrule-Galuza. LLA seminars, 12.12.2014 (Mājas neirorehabilitācija (prezentācija). Lasīšanas programma (prezentācija))

Ieteikumi lasīšanas traucējumu noteikšanaiLatvijas Logopēdu asociācija iesaka apmeklētSpeech BITE brīvas pieejas resursu datubāzi.

Resursu datu bāzē Speech BITE ir apkopota informācija par labas un efektīvas prakses paraugiem logopēdijā.

Speech BITE idejas autori – Sidnejas Universitāte un Austrālijas Logopēdu asociācija.

Vairāk informācijas atrodamswww.speechbite.comBaltijas logopēdu 1. kongress „Daudz valodu, daudz kultūru: iespējas un izaicinājumi mūsdienu logopēdijā”

Praktizējoši logopēdiem, kas strādā daudzkultūru vidē ir svarīgi atšķirt valodu īpatnības multilingvāliem cilvēkiem no specifiskiem valodas traucējumiem vai valodas attīstības traucējumiem.

Vācu Dr. phil. Vibke Šarfa Retfelde (Wiebke Scharff Rethfeldt) ir izstrādājusi izvērtējuma protokolu, kas palīdzēs logopēdiem izvērtēt multilingvālu bērnu valodas attīstības pakāpi.

Izvērtējuma protokols „Bilingvālu bērnu izvērtējums. Valodas profils”

Izvērtējuma protokols „Bilingvālu bērnu izvērtējums. Kultūras vide”Projekts "Bridges for ideas and practices", Bulgārija 2014Erasmus+ programmas projekta "The magic to communicate" prezentācijas