LLA
Mēnesis Kursu nosaukums Stundu skaits Lektors Norises laiks
LLA rīkotie kursi no 2009 - 2021. gadam 0 Skat. pielikumu
Valodas agrīnā novērtējuma tests pacientiem ar iegūtiem smadzeņu bojājumiem 6 Baiba Trinīte 30.04.2021, plkst. 10.00-16.00