Contacts
Biedrība „Latvijas Logopēdu asociācija”
Reģistrācijas Nr.: 40008013253
Juridiskā adrese: Zentenes 47 - 50, Rīga, LV - 1069
Faktiskā adrese: Lielvārdes iela 68/1-525 Rīga, LV-1006
Tālrunis: (+371)20367175
E-pasts: lla@e-apollo.lv
Banka: SEB banka A/S
Konta Nr.: LV91UNLA0050006217301

Biedrības „Latvijas Logopēdu asociācija” MĀCĪBU CENTRS
Reģistrācijas Nr.: 40008013253
Juridiskā adrese: Lielvārdes iela 68/1-525 Rīga, LV-1006
Tālrunis: (+371)20367175
E-pasts: logopediem@inbox.lv
Banka: SEB banka A/S
Konta Nr.: LV70UNLA0050018315325