Archive 2017

2017.gada 24. - 25.februārī Rīgā notika IV Baltijas valstu Logopēdu kongress ar devīzi “Ēd braši, runā droši” (Eat safe, speak brave!), kuru rīkoja Latvijas logopēdu asociācija (turpmāk tekstā – LLA).

Kongresā ar referātiem piedalījās referenti no Lielbritānijas, Francijas, Igaunijas, Austrijas, Lietuvas, Šveices un Latvijas. Kongresa programmu veidoja 10 individuālie referāti un 8 stenda referāti. Kongresa dalībniekiem bija iespēja piedalīties sešās darbnīcās.

Kongresā piedalījās 180 dalībnieku, no kuriem 50% bija LLA biedri, 32% brīvklausītāji (dalībnieki, kuri nav LLA, Lietuvas vai Igaunijas Logopēdu asociāciju biedri) un 18% studenti. Dalībnieku grupu proporcionālais sadalījums šajā kongresā ir tāds pats kā 2014.gada Baltijas valstu logopēdu kongresā, kas liecina, ka LLA rīkotie pasākumi ir saistoši ne tikai asociācijas biedriem, bet arī citu asociāciju un specialitāšu pārstāvjiem, kā arī studentiem. 18% no kongresa apmeklētājiem bija ārzemju viesi.

Kongresa izvērtējuma anketas tika nosūtītas visiem reģistrētajiem dalībniekiem. 46% respondenti iesniedza aizpildītas anketas. Atbilžu kopsavilkums šeit.

Paldies visiem dalībniekiem, paldies visiem atbalstītājiem un organizētājiem! Tiksimies 2018. gadā Baltijas logopēdu kongresā Lietuvā un 2020.gadā gaidīsim ciemiņus atkal pie mums Rīgā!