27.10.2012. Semināra prezentācijas

2012.gada 27.oktobra Latvijas logopēdu semināra rnrnh3. “LOGOPĒDIJA LATVIJĀPIEREDZE UN PERSPEKTĪVAS“rnrn*Prezentcijas:rn Amatas novada Izglītības pārvaldes skolotāju logopēdu metodiskās apvienības vadītājas Zaigas Cīrules Ieskats Cēsu puses logopēdu darbā* Liepājas pedagoģiski-medicīniskās komisijas logopēdes Janas Jansones Pārskats par logopēdu darbu Liepājā* Rēzeknes pilsētas logopēdu biedrības pārstāvju Innas Gusevas un Ņinas Tužilkinas Informācija par Rēzeknes pilsētas logopēdu biedrību* Jaunumi no Eiropas Logopēdu asociācijas* Baibas Trinītes ievada prezentācija Runas un valodas novērtējums: teorētiskie un praktiskie aspekts