Rudens akcija

27.10.2012. SEMINĀRA laikā
Latvijas logopēdu asociācija rīko Rudens akciju – atlaides:

LLA biedru atjaunošanās un iestāšanās maksa – 2.50 Ls.
LLA biedru nauda jaunajiem un atjaunotajiem biedriem par 2012.gadu – 7.50 Ls.
LLA Apliecība – 1.50 Ls.

Lai iestātos LLA, nepieciešams:

  1. logopēda izglītības dokumenta kopija (studentiem izziņa);
  2. pases kopija,
  3. 1 fotogrāfija 3×4
  4. iesniegums, var aizpildīt arī uz vietas.

Lai atjaunotos par LLA biedru iesniegums.