Aicinājums

Latvijas logopēdu asociācija piedalās projekta „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem” Nr.2011/0036/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/109 īstenošanā.

Informācija

Aicinām Latvijas logopēdus reģionos ņemt aktīvu dalību šī projekta norisē!