Latvijas logopēdu asociācijas Mācību centrs aicina

Latvijas logopēdu asociācijas “Mācību centrs” aicina piedalīties kursos un konferencēs, kuros ņem dalību ārzemju speciālisti.

1. Kursi “Jaunākās tendences logopēdiskās korekcijas darbā” – norises vieta Koknese, 31.10. – 02.11.2012.

Lektores:
Svetlana Beņilova, medicīnas zinātņu kandidāte, ārste – psihiatre, Krievija.
Natālija Košeļeva, docente, pedagoģijas zinātņu kandidāte, logopēde, Krievija.

Sīkāka informācija

2. Starptautiska konference “Bioloģiskie un psiholoģiskie dzīves pamati – izglītībai, veselībai un dzīves kvalitātei” – norises vieta Rīga, 26.10. – 28.10.2012.

Sīkāka informācija
Pietekuma anketa