Jaunumi Eiropas logopēdu asociācijā (CPLOL) 23.05.- 27.05.2012.


Laikā no 2012. gada 23. līdz 28. maijam Hāgā (Nīderlande), risinājās CPLOL kārtējā darba sanāksme Izglītības un Profesionālās prakses komisijās.

Izglītības komisijā turpinājās darbs pie iepriekš iesāktajiem projektiem. Latvijas pārstāve Baiba Trinīte darbojās klīniskās prakses projektā, kurā tika apkopota informācija par prakses saturu un organizāciju logopēdijas studiju programmās 23 Eiropas valstīs. Projekts noslēgsies 2012. gada oktobrī, kad ir plānots izveidot vadlīnijas studiju programmu optimizēšanai un aktivizēšanai.

Profesionālo prakšu komisijā Sarmīte Tūbele pabeidza darbību profilakses projekta grupā, kur tiek veidots gala ziņojums par situāciju 23 Eiropas valstīs. Komisijā tika uzklausīta informācija par jaunākajām aktivitātēm logopēdijā Latvijā (Eiropas logopēdu dienas norises, augstākās izglītības jautājumi, publikācijas un profesionālās tālākizglītības kursi utt.).

Tika izveidotas jaunas darba grupas citu projektu aktivitātēm, kuru pētījumu rezultāti parādīs jaunākās tendences Eiropas logopēdijas telpā.
Projektu tēmas saistās ar jautājumiem par sadarbību un logopēdu kompetencēm atbalsta komandu darbībā; ekonomikas jautājumi saistīti ar logopēdiju; mārketings logopēdijā.
S. Tūbele darbību turpinās sadarbības un profesionālo kompetenču grupā.

Laikā no 25. līdz 26. maijam Hāgas Pasaules forumā (World Forum) norisinājās 8. Eiropas logopēdu kongress. Kongresā bija reģistrējušies vairāk kā 400 dalībnieku gan no Eiropas, gan arī no ASV, Austrālijas, Irānas un citām pasaules valstīm. Latviju kongresā pārstāvēja B. Trinīte un S. Tūbele.

Aktuālās tendences logopēdijā iezīmēja plenārsēžu referāti, kas bija veltīti Tele-rehabilitācijai logopēdijā (D. Theodoros, Austrālija); disleksijai (S. Heim, Vācija); uz pierādījumiem balstītai praksei logopēdijā (H. Roddam, Apvienotā Karaliste; H.Kalf, Nīderlande).

Kongresa ietvaros tika organizētas vairākas sekcijas, kurās referenti uzstājās ar ar saviem pētījumiem logopēdu pamatizglītībā, tālākizglītībā, bērna runas attīstībā, afāzijā, balss traucējumi, rīšanas traucējumi, stostīšanās un citās tēmās. B. Trinïtes uzstāšanās tēma Balss sekcijā bija “Balss traucējumu psihosociālā ietekme uz skolotājiem”, kā arī tika vadīts darbseminārs, kurā S. Simberga (Somija) un Br. Hammarberga (Zviedrija) iepazīstināja ar rezonanses stobriņu metodi balss terapijā un J. Marins (Beļģija) stāstīja par Balss kvalitātes akustisko indeksu.

S. Tūbeles stenda referāta tēma: “Disleksijas agrīnie riska faktori”.

Ar kongresa materiāliem var iepazīties mājas lapā www.cplol.eu http://vimeo.com/42882191 http://vimeo.com/42895891