Šis ir īstais laiks

Šis ir īstākais laiks,
kad skrieties ar vēju,
pašai savus baltus mākoņus sapūst,
pirms vējš paspēj savējos.

Šis ir īstākais laiks
iesviest nemieru liepā —
varbūt viņa uzzied nevis tāpēc, ka jūlijs,
bet tāpēc, ka es tā gribu.

Šis ir īstākais laiks,
ka stārķu ligzdas ir nesatricināmas
arī bez īpašam ērtībām
un pat bez jumta…

/Maija Laukmane/

Lai saulaina un silta vasara!