06.03.2012. - Eiropas Logopēdijas diena!

 

Dienas tēma “Stostīšanās nav šķērslis veiksmīgai komunikācijai!”

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Maģistra studiju programmas 1. kursa studentu sagatavotais informatīvais buklets

Liepājas Universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes studiju programmas “Logopēdija” 3. kursa studentu sagatavotais informatīvais materiāls