Apsveikums

Ar gaismu sirdī
Pretī pavasarim.
Ar sauli sirdī
Pretī dzīvībai.
Un atplauksim
Kā ziedi pavasarī,
Kas prieku,
Krāsainību
Dāvāt spēj!

/Brigita Dobeļka/

Sveicam Eiropas logopēdijas dienā!