Līdzjūtība

“Lai sapnis balts viņas dvēseli aijā
un klusais miers ar saviem spārniem sedz…”

Mūzībā aizgājusi Rīgas 45. vidusskolas logopēde

Gunta STOKA

Izsakām visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem.

Atvadīšanās 21.februārī plkst.12.00 Rīgā, Miķeļa kapos.