Seminārs „Balss fiziskā attīstīšana”

Latvijas Logopēdu asociācija aicina 21.aprīlī no plkst. 10:00 – 18:00, Liepājā, piedalīties praktiskajā seminārā „Balss fiziskā attīstīšana”(8 stundas) (Physical Voicework).
Seminārs notiks angļu valodā. Dalībnieku skaits ierobežots.

Semināra vadītājs – balss treneris Alex Boon (Nīderlande)

Semināra maksa Ls 100.- (vienam dalībniekam). Pie īpašiem nosacījumiem iespējamas atlaides.

Pieteikties līdz 10.martam, rakstot baibatr@apollo.lv vai zvanot 29172600.
Dalība seminārā tiks apstiprināta, ja līdz 2012.gada 10.martam kontā tiks ieskaitīts semināra dalības maksas avanss Ls 50.00 apmērā.

Rekvizīti:
Latvijas Logopēdu asociācijas Mācību centrs
Lielvārdes iela 68/1-525 Rīga, LV-1006
Reģistrācijas nr.:40008013253
Konta nr.:LV91UNLA0050006217301

Vēlams, lai dalībniekiem būtu ērts apģērbs (atsevišķi vingrinājumi būs jāizpilda guļot uz grīdas). Lūdzu, paņemiet līdzi lielu dvieli vai jogas paklājiņu.

Un galvenais – neaizmirstiet paņemt līdz savu balsi!

Semināra apraksts
„Balss fiziskās attīstīšanas” seminārā ir aicināti piedalīties visi, kurus interesē “fiziskā balss” un kuri vēlas piedzīvot jaunas sajūtas, strādājot ar balsi pēc Aleksa Būna (Alex Boon) metodes.

Balss, elpa, ķermenis, valoda, emocijas, runa, personība….. visi šie komponenti ir cieši saistīti. Izsaukt skaņas cilvēka ķermenī, atrast cilvēkā viņa pirmatnējo būtību un savienot to ar skaņu, izmantot šīs prasmes komunikācijas un uzstāšanās mērķu sasniegšanai, iepazīt savu vokālo potenciālu, veidojot balsi ar neviltotu pašizpausmes prieku. Tie ir uzdevumi, kas tiks izpildīti nodarbību laikā.

Dienas gaitā, aktīvi strādājot, tiks attīstīta katra dalībnieka individuālā balss tehnika, balss apzināšanās un balss kontrole, izmantojot unikālo Aleksa Būna metodi. Izmantojot dažādus fiziskās mijiedarbības un kontroles modeļus, Jūs varēsiet uzlabot savas kustību, elpošanas, sajūtu, klausīšanās un balss veidošanas prasmes. Rezultātā tiks atrasti resursi, kas ļaus Jums variēt ar savu balsi, noslēpjot nevēlamo un izceļot labāko

Tieša un netieša spēja fiziski manipulēt ar savu ķermeni ietekmē skaņu veidošanu, tādā veidā tiek radītas jaunas balss kvalitātes un atklātas līdz šim nezināmas sajūtas. Fiziskais darbs ar balsi ir eksperimentu un radošu meklējumu process, kas veicina pilnskanīgas, daudzveidīgas balss attīstību skatuves māksliniekiem un citiem profesionāliem balss lietotājiem.

Ieklausīties sevī un sadzirdēt, kā tiek veidota skaņa, ir interesanti, bet drosmīgi ir apzināties, ka „es varu savu balsi veidot tādu kādu es gribu”.

Pielikumā: Aleksa Būna CV un metodes apraksts “Voice and Speech – a craft” (angļu val.).