Logopēdijas speciālistu sertifikācija

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.193 „Par ārstniecības atbalsta personu sertifikācijas kārtību un sertificējamo ārstniecības atbalsta personu profesijām” Latvijas Logopēdu asociācijā tiek rīkota logopēdijas speciālistu sertifikācija

  • Pirmā Sertifikācijas komisijas sēde notiks 25. un 26.novembrī, Rīgā, LLA telpās.
  • Logopēdi, kuri vēlas iegūt logopēdijas speciālista sertifikātu, aicināti iesniegt pieteikuma dokumentu paketi (nolikuma 9.punkts) personīgi LLA Lielvārdes ielā 68/1, 518.kab. 21.novembrī no plkst.18.00 līdz 20.00 vai sūtīt tos pa pastu uz minēto adresi līdz 21.novembrim.
  • Kopā ar pieteikuma dokumentiem ir jāiesniedz klīniskā gadījuma apraksta tēzes (skatīt sertifikācijas eksāmena programmā).
  • Maksu par sertifikācijas eksāmenu sertificējamais logopēdijas speciālists izdara pēc tam, kad ir izvērtēta sertifikācijai iesniegto dokumentu atbilstība logopēdijas speciālistu sertifikācijas nolikumam. Kvīts par sertifikācijas pakalpojumu samaksu ir jāuzrāda ierodoties uz sertifikācijas eksāmenu.

Lūdzu rūpīgi iepazīstieties ar Logopēdijas speciālistu sertifikācijas nolikumu un sertifikācijas eksāmena programmu
(minēto dokumentu elektroniskai saņemšanai pieteikumu sūtīt uz adresi: logopediem@inbox.lv