Tālākizglītības kursi

LLA rīko 16 stundu tālākizglītības kursus
„Stostīšanās novēršanas stratēģijas bērniem un pusaudžiem”

Kursu vadītāja: Šauļu Universitātes docētāja Vilma MAKAUSKIENE, Dr.paed. (Lietuva)
(V.Makauskiene viena no vadošajām logopēdijas speciālistēm stostīšanās jomā Lietuvā. Pieredzi darbam ar stostīšanos uzkrājusi stažējoties M.Palin centrā Londonā, Kanādas Stostīšanās izpētes institūtā, Austrumvašingtonas Universitātē (ASV) un Maskavas klīniskās psihoterapijas institūtā.)

Kursu saturs:
1. Stostīšanās struktūra: multidimensionāla pieeja
2. Korekcijas darba principi stostīšanās gadījumā
3. Plūstošas runas veidošanas stratēģijas.
4. Stostīšanās terapija bērniem: Vecāku – bērnu interakcijas (PCI) metode.
5. Stostīšanās terapija pusaudžiem: Comprehensive Stuttering Programm.
6. Tehniskie palīglīdzekļi.

Kursu saturs tiks papildināts ar video demonstrējumiem, novērtēšanas protokoliem un praktiskiem uzdevumiem.

Kursu valoda: krievu

Kursu norises laiks un vieta: 11.-12.novembris, Rīgas 24. pamatskola, adrese A.Čaka iela 139
11.novembris 10.00-13.00 14.00-17.00
12.novembris 9.00-12.00 13.00-16.00

Kursu cena: Ls 30.00 LLA biedriem, Ls 45.00 interesentiem, kuri nav LLA biedri.

Pieteikšanās: līdz 07.11.2011. rakstot e-pastu baibatr@apollo.lv (kopija lla@e-apollo.lv) vai LLA seminārā 28.10.2011.