Seminārs

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļa un Latvijas logopēdu asociācija š. g. 28. oktobrī plkst. 9.00. Kaņiera ielā 15 (3.st. lielajā zālē) rīko semināru pirmsskolas izglītības iestāžu, speciālo skolu, vispārizglītojošo skolu skolotājiem logopēdiem, veselības un sociālās aprūpes jomas logopēdiem

Dienas kārtība:

  • 9.00 – 10.00 Dalībnieku reģistrācija
  • 10.00 – 11.00 Rīgas pilsētas Iekļaujoša izglītības atbalsta centrs tā uzdevumi un darbība. Skolotāju logopēdu 2009./2010. m.g. atskaišu rezultāti un prioritātes darbam 2011./2012.m.g. Rīgas domes IKSD Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja/Rīgas pilsētas Iekļaujošas izglītības atbalsta centra vadītāja I.Štekele
  • 11.00 – 12.00 Mācīšanās traucējumu un valodas traucējumu mijiedarbība Rīgas pilsētas Iekļaujošas izglītības atbalsta centra logopēde L.Borherte
  • 12.00 – 13.30 Spriedze-tās cēloņi un spēja to novērst pašam Ārsts kineziologs V.Bebrišs
  • 13.30 – 14.00 Atpūtas pauze
  • 14.00 – 15.30 Logopēdiskie traucējumi pie onkoloģiskajām saslimšanām Dr.M.Mežeckis, L.Leppo, E.Reine
  • 15.30 – 16.30 Atkarību profilakse Labklājības departamenta Veselības pārvaldes Apmācību un informācijas sektora vad. I.Dreimane
  • 16.30 – 17.00 Sīkās motorikas, runas un intelektuālās attīstības veicinošas spēles SIA “Orchid” (zīmols LELLE) prezentācija
  • 17.00 Aktuālie jautājumi

Piedalās: Tipogrāfija “Vieta”; SIA “Orchid”; Darbosies grāmatu galds

Semināra dalībnieki saņems 6 st.tālākizglītības kursu apliecības.