Eiropas Sociālā fonda projekts 3. aktivitāte

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments no 10. augusta līdz 24.augustam izsludina pedagogiem pieteikšanos stipendijām Eiropas Sociālā fonda projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 3. aktivitātē.

Projekts tiek īstenots saistībā ar Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitāti “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5./09/IPIA/VIAA/001.

Informācija par Eiropas Sociālā fonda projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” aktivitātēm atrodama http://www.iksd.riga.lv/public/35495.html