Eiropas Sociālā fonda projekts 1. un 2. aktivitāte

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments no 10. februāra līdz 24.februārim izsludina pedagogiem pieteikšanos stipendijām Eiropas Sociālā fonda projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 1. un 2. aktivitātes (apmācības) ietvaros. Projekts tiek īstenots saistībā ar Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitāti
“Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5./09/IPIA/VIAA/001.
Informācija: http://www.e-skola.lv/public/32637.html

Informācija par Eiropas Sociālā fonda projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” aktivitātēm atrodama http://www.e-skola.lv/public/31713.html un http://www.esf-pedagogiem.gov.lv/