Atgādinājums par biedru naudu

LLA biedru nauda 2012.gadā — Ls 15

Mūsu rekvizīti:

Saņēmējs: Biedrība “Latvijas logopēdu asociācija”
Reģistrācijas Nr.: 40008013253
Banka: SEB
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta nr.: LV91UNLA0050006217301