Skolotāja logopēda amata apraksts

Latvijas Logopēdu asociācija informē, ka Izglītības un zinātnes ministrija ir saskaņojusi skolotāja logopēda (profesijas kods 2352 01) amata apraksta jauno redakciju un iesaka to izmantot izglītības iestādēm, nosakot skolotāja logopēda slodzi un amata pienākumus.

Informējam, ka LLA izstrādā skolotāja logopēda darba slodzes vadlīnijas (darba grupas vadītāja Inese Smirnova), kuras tiek plānots saskaņot Latvijas izglītības vadītāju asociācijā.

skolot_logop_amata_apraksts_ar_izm_sask