Logopēda ieteicamā dokumentācija

Ieteicamā skolotāja logopēda dokumentācija vispārizglītojošā iestādē:


1. Nedēļas darba plāns (pamatojoties uz darba līgumu, slodzi, amata aprakstu).


2. Gada darba plāns.


3. Vecāku iesniegums (piekrītu vai nepiekrītu).


4. Bērnu saraksti.


5. Apmeklējumu žurnāls.


6. Nodarbību grafiks nedēļai.


7. Vecāku konsultāciju uzskaite.


8. Valodas kartes vai grupu raksturojums.


9. Atskaites 1-2x gadā atbilstoši iestādes prasībām.


10. Izsniegto atzinumu uzskaite.


11. Korekcijas darba plāni dažādiem traucējumiem, klašu grupām.