Pievienojies Latvijas Logopēdu asociācijai

Biedrība “Latvijas logopēdu asociācija” (turpmāk tekstā – LLA) aicina
pievienoties domubiedrus.


Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana notiek saskaņā ar LLA statūtu
4.nodaļu.


Par biedru var kļūt speciālisti ar logopēda kvalifikāciju, logopēdijas
specialitātes studenti, kā arī fiziskās un juridiskās personas, kuru darbība ir
saistīta ar logopēdijas nozari.


Iestājoties LLA iesniedz:

  • rakstisku pieteikumu ar pielikumu (izglītību, kvalifikāciju apstiprinošu
  • dokumentu kopiju/-ām);
  • fotogrāfiju 3x4 cm.

 

Jaunais LLA biedrs maksā:

  • iestāšanās naudu – 7,00 eiro;
  • biedru naudu par gadu.

 

LLA biedri, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ (izbraukuši no valsts, atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā u.c.) nevar apmeklēt seminārus, konferences un veikt biedru naudas iemaksu, iesniedz brīvā formā rakstisku iesniegumu LLA valdei.

 

Biedri, kuri izstājušies vai izslēgti no LLA, var atjaunot dalību iesniedzot rakstisku iesniegumu.

 

Atjaunotais LLA biedrs maksā:

  • atjaunošanās maksu – 7,00 eiro.

 

Precīzāka informācija pa tālruni 20367175.