Pieteikums balvai “GADA LOGOPĒDS 2021”

Latvijas Logopēdu asociācija (turpmāk – LLA) aicina

pieteikt pretendentus
balvai “GADA LOGOPĒDS 2021”.


Balvas “GADA LOGOPĒDS” pretendenti var būt LLA biedri, kuri 2021.gadā
ir devuši ieguldījumu Latvijas logopēdijas attīstībā, ar konkrētu darbu, vērā
ņemamiem rezultātiem un citiem pasākumiem veicinājuši profesijas
atpazīstamību sabiedrībā.


Balvas “GADA LOGOPĒDS” mērķis ir izrādīt vislielāko pateicību un cieņu,
ko profesionālā organizācija var sniegt, novērtējot katra konkrētā logopēda
ieguldījumu Latvijas logopēdijas attīstībā.


Pretendentu pieteikumus līdz 2021. gada 20. februārim (ieskaitot) sūtīt uz e-
pastu: tubele@gmail.com


Nolikumu un Pieteikuma anketu skatīt sadaļā

Par LLA - “GADA LOGOPĒDS” balva.