Aktuāli jautājumi logopēdijā

Latvijas Logopēdu asociācija 2021. gada 10. decembrī rīko tiešsaistes semināru

AKTUĀLI JAUTĀJUMI LOGOPĒDIJĀ

ZOOM platformā

pieteikties šeit

 

Reģistrācija no plkst.11.30

12:00 - 12:15

LLA valdes informācija

 

12.15-13.10  

Spēļu izmantošana logopēda koriģējoši attīstošajā darbībā

Ilze Vilka – logopēde, Mg. pead. 

 

Tehniskā pauze

 

13.15-14.15  

Runas un valodas pilnveide bērniem ar kustību koordinācijas

grūtībām

Egija Laganovska – logopēds, speciālais pedagogs, Mg.paed

 

Tehniskā pauze

14.20-15.20

Pieredzes stāsti. Kā būt īpaša bērna vecākam?

Anete Bendika

 

15.25-16.00

Pieredzes stāsti. Kā būt īpaša bērna vecākam?

Anete Bendika

 16.00-16.15

Īss ieskats topošajos kursos ,,Kartiņu izmantošana komunikācijā’’

Olga Medvedeva – Mg. psych.

 

Programmas apjoms: 5 stundas vai 5 TIP (skaits tiks precizēts ar LĀPPOS)

Programmas saskaņojums:

Pedagogiem – 26.02.2014. Nr. RIIMC-14-030

Ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām –  tiks precizēts

Dalības maksa:

  • LLA biedriem (2021. gads) - bez maksas
  • Brīvklausītājiem – 15.00 eiro (LLA Mācību centrs, SEB banka, LV70UNLA0050018315325)

 

REĢISTRĀCIJA KLIKŠĶINOT UZ ŠĪS SAITES UN REĢISTRĒJOTIES AR SAVU ĀRSTA BIEDRĪBAS PROFILU LĪDZ 06.12.2021.