Valodas agrīnā novērtējuma tests pacientiem ar iegūtiem smadzeņu bojājumiem

Latvijas Logopēdu asociācija 2021. gada 30. aprīlī no plkst. 10.00-16.00 rīko attālinātus profesionālās kompetences pilnveides tālākizglītības kursus

“Valodas agrīnā novērtējuma tests pacientiem ar iegūtiem smadzeņu bojājumiem”

Lektore: asociētā profesore Baiba Trinīte, Dr. med.

Valodas agrīnā novērtējuma tests, VANT (Esame del Linguaggio al letto del malato, ELLM) izstrādāts Milānas Bikokas Universitātē (Itālija), latviešu valodā adaptēts un standartizēts Liepājas Universitātes Runas un balss izpētes laboratorijā (izdevējs – Latvijas Logopēdu asociācija, 2019). Tests sastāv no rokasgrāmatas, stimulu attēliem un priekšmetiem, un protokola formas. Tas ir vienkāršs un ērts savā lietojumā un informatīvs attiecībā uz pacienta valodas stāvokļa raksturojumu.


Kursos ir aicināti piedalīties logopēdi un audiologopēdi, kuri ikdienā strādā ar pacientiem ar iegūtiem smadzeņu bojājumiem. Kursu laikā klausītāji tiks apmācīti lietot VANT, būs iespēja uzdot jautājumus un piedalīties diskusijā. 

Katram kursu dalībniekam, kurš būs reģistrējies un samaksājis dalības maksu, pa pastu uz norādīto adresi tiks nosūtīts drukāts testa materiālu komplekts (testa rokasgrāmata, stimulu attēlu grāmata un protokolu formas).

Pasta adresi, uz kuru izsūtāmi testa materiāli, lūdzu sūtīt logopediem@inbox.lv līdz 16.04.2021.
 
Programmas saturs:
• Īss afāzijas formu raksturojums
• Valodas novērtēšana pacientiem ar iegūtiem smadzeņu bojājumiem
• VANT adaptācijas un standartizācijas gaita un rezultāti
• VANT administrēšana un protokolu aizpildīšana


Programmas apjoms: 8 stundas vai  8 TIP

Programmas saskaņojums:

Pedagogiem – 26.02.2014. Nr.RIIMC-14-030,

Ārstniecības personām – 03.07.2019 LĀPPOS Nr. 861

Norises laiks: 30.04.2021, plkst. 10.00-16.00

Norises vieta: platforma ZOOM

Dalības maksa:
• LLA biedriem – 70 EUR
• Brīvklausītājiem – 100 EUR
• Studentiem (dienas nodaļas, uzrādot studentu apliecību) – 70 EUR
*rēķina pieteikumu (rekvizītus) sūtīt uz e-pastu: logopediem@inbox.lv

Pieteikšanās līdz 16. aprīlim.


Reģistrācija pieejama šeit