Eiropas Logopēdu asociācijas gada tēma

6. marts - Eiropas Logopēdu diena. Šī gada tēma - teleprakse un digitālās tehnoloģijas.

Eiropas Logopēdu asociācijas gada tēma