Tālākizglītības seminārs "Aktuāli jautājumi logopēdijā"
Ar prieku un lepnumu varam paziņot, ka semināri šogad notiks.
 
Šī gada pirmais seminārs plānots 5.martā, plkst. 12:00 Zoom platformā.
 
Semināram var pieteikties līdz 26.02 plkst 12:00 LĀB mājas lapā (kā parasti).
 
Seminārā paredzētas 3 lekcijas par šādām tēmām:
Agrīnā iedarbība Covid-19 laikā: attālinātas iedarbības realitāte uz ģimeni orientētās praksēs
Lidia Rodriguez Garcia, PhD, Kastilla La Mančas Univeristātes (Spānija), asociētā profesore, Spānijas Logopēdu, foniatru un audiologu asociācijas prezidente
 
Bērnu veselība Latvijā
Ilze Grope, Dr.med., RSU profesore, Latvijas Pediatru asociācijas prezidente
 
Ergonomikas pamatprincipi logopēda darbā
Anete Nelsone, Mg.sc.sal., RSU lektore, ergoterapeite
Aija Graudiņa, SIA Certes apmācību daļas vadītāja
 
Papildus lekcijām tiek piedāvāts praktisks ieskats Erasmus+ projekta ietvaros izstrādātās mobilās lietotnes DYS2GO darbībā.
 
Mobilo mācību spēļu (DYS2GO) izmantošana logopēdu darbā
Kristīne Kampmane, Mg.sc.ing., LU doktorante

 

Programmas apjoms 5 stundas.

Dalības maksa:
- brīvklausītājiem - 15Eur
- LLA biedriem (ja samaksāta biedru nauda par 2021. gadu) - bezmaksas