Tālākizglītības seminārs
Labdien, kolēģi!
Ir pienācis rundens un laiks ikgadējam semināram (skat. sadaļu "Tālākizglītība").
Šogad seminārs tiek plānots attālināti – Zoom platformā.

Seminārs notiks 23.10.2020 no plkst. 12:00 - 15:45

Seminārā:
· Bauskas mūzikas skolas ritmikas un teorijas skolotāja mg. paed. I. Ūdre vadīs lekciju “Ritmikas nozīme runas mākslā”,
· Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore Zanda Daneberga un ārsts ģenētiķis Daiga Mūrmane vadīs lekciju “Trauslās X hromosomas sindroms: no ģenētikas līdz klīnikai”, kā arī
· Jelgavas PII skolotāja logopēde mg. paed Ilze Godele vadīs lekciju “E-klases izmantošanas pieredze logopēda darbā”.
Seminārā aicināti piedalīties visi LLA biedri, kuri samaksājuši biedru naudu par 2020. gadu*.
Lai šis un arī turpmākie semināri noritētu veiksmīgi, lūdzam visus LLA biedrus aizpildīt šo anketu: ANKETA. Anketas dati tiks glabāti LLA un izmantoti tikai statūtos noteiktajā kārtībā saskaņā ar fizisku personu datu aizsardzības tiesiskajiem regulējumiem.
 
*Aicinām tos LLA biedrus, kuri vēl nav paspējuši samaksāt biedru naudu par 2020. gadu, to izdarīt līdz septembra beigām.