Biedra nauda 2021

Saskaņā ar Latvijas Logopēdu asociācijas (turpmāk tekstā – LLA) 07.12.2020. LLA valdes sēdes Protokola Nr.11 lēmumu:

Latvijas Logopēdu asociācijas biedra nauda 2021.gadā 30 EUR (trīsdesmit eiro).

Svarīgi:

  • LLA biedriem ir iespēja bezmaksas apmeklēt trīs LLA organizētos seminārus (1 (vienu) pavasarī, 2 (divus) rudenī/ziemā).
  • Ja nepieciešams, rēķinu pieprasīt, rakstot uz e-pastu: logopēdiem@inbox.lv
  • Biedra nauda jāsamaksā līdz pirmajam semināram, kas plānots 2021.gada 5.martā.

Maksāt ar pārskaitījumu.  

Mūsu rekvizīti:

Saņēmējs:

Biedrība “Latvijas logopēdu asociācija”

Reģistrācijas Nr.:

40008013253

Banka:

SEB

SWIFT kods:

UNLALV2X

Konta nr.:

LV91UNLA0050006217301

Maksājuma mērķis

vārds, uzvārds, personas kods, maksa par logopēdu profesionālo tālākizglītību 2021.gadā