Piesakiet balvai

Latvijas Logopēdu asociācija (turpmāk – LLA) aicina pieteikt pretendentus GADA LOGOPĒDA BALVA  2019.

Gada logopēds balvas pretendenti var būt LLA biedri, kuri 2019. gadā ir devuši ieguldījumu Latvijas logopēdijas attīstībā, ar konkrētu darbu, vērā ņemamiem rezultātiem un citiem pasākumiem veicinājuši profesijas atpazīstamību sabiedrībā.

Gada logopēda balvas mērķis ir izrādīt vislielāko pateicību un cieņu, ko profesionālā organizācija var sniegt, novērtējot katra konkrētā logopēda ieguldījumu Latvijas logopēdijas attīstībā.

Pretendentu pieteikumus līdz 2020. gada 1. aprīlim (ieskaitot) sūtīt uz e-pastu: tubele@gmail.com 

Nolikumu un Pieteikuma anketu skatīt sadaļā Par LLA – GADA LOGOPĒDA BALVA.