IV Baltijas jūras valstu konference par lasīt un rakstīt pasmi

2020. gada 16.-20. janvārī Tallinā (Igaunijā) notiks IV Baltijas jūras valstu konference par lasīt un rakstīt pasmi.

4th Baltic Sea Conference of Literacy – “Searching of a Common Language”

Vairāk informācijas