Iestāšanās asociācijā

Biedrība “Latvijas logopēdu asociācija” (turpmāk tekstā – LLA) aicina pievienoties domubiedrus.

Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana notiek saskaņā ar LLA statūtu 4.nodaļu.

Par biedru var kļūt speciālisti ar logopēda kvalifikāciju, logopēdijas specialitātes studenti, kā arī fiziskās un juridiskās personas, kuru darbība ir saistīta ar logopēdijas nozari.

Iestājoties LLA iesniedz:  rakstisku pieteikumu ar pielikumu (izglītību, kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu kopiju/-ām)

 

Jaunais LLA biedrs maksā:

  • iestāšanās naudu – 7,00 eiro;
  • biedru naudu par gadu vai pusgadu (atkarībā no iestāšanās laika).

LLA biedri, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ (izbraukuši no valsts, atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā u.c.) nevar apmeklēt seminārus, konferences un veikt biedru naudas iemaksu, iesniedz brīvā formā rakstisku iesniegumu  LLA valdei.

Biedri, kuri izstājušies vai izslēgti no LLA, var atjaunot dalību iesniedzot rakstisku iesniegumu.

Atjaunotais LLA biedrs maksā:

  • atjaunošanās maksu – 7,00 eiro.

Precīzāku informāciju var uzzināt rakstot uz epastu logopediem@inbox.lv vai zvanot pa telefonu 20367175