Tālākizglītība

Latvijas Logopēdu asociācija 2019.gada 14.septembrī RĪGĀ un 5.oktobrī LIEPĀJĀ rīko profesionālās kompetences pilnveides tālākizglītības programmu

“Valodas agrīnā novērtējuma tests pacientiem ar iegūtiem smadzeņu bojājumiem”

Lektore: asociētā profesore Baiba Trinīte, Dr.med.

Valodas agrīnā novērtējuma tests, VANT (Esame del Linguaggio al letto del malato, ELLM ) izstrādāts Milānas Bikokas Universitātē (Itālija), latviešu valodā adaptēts un standartizēts Liepājas Universitātes Runas un balss izpētes laboratorijā (izdevējs – Latvijas Logopēdu asociācija, 2019). Tests sastāv no rokasgrāmatas, stimulu attēliem un priekšmetiem, un protokola formas. Tas ir vienkāršs un ērts savā lietojumā un informatīvs attiecībā uz pacienta valodas stāvokļa raksturojumu.

Kursos ir aicināti piedalīties logopēdi un audiologopēdi, kuri ikdienā strādā ar pacientiem ar iegūtiem smadzeņu bojājumiem. Kursu laikā klausītāji tiks apmācīti lietot VANT, kā arī katram klausītājam tiks izsniegta testa rokasgrāmata, stimulu attēlu grāmata un protokolu formas

 

Programmas saturs:

  • Īss afāzijas formu raksturojums
  • Valodas novērtēšana pacientiem ar iegūtiem smadzeņu bojājumiem
  • VANT adaptācijas un standartizācijas gaita un rezultāti
  • VANT administrēšana un protokolu aizpildīšana

Programmas apjoms: 8 stundas vai  8 TIP

Programmas saskaņojums:

Pedagogiem – 26.02.2014.Nr.RIIMC-14-030

Ārstniecības atbalsta personām – 03.07.2019 LĀPPOS Nr.861

Norises laiks:

Reģistrācija no 9.30. Kursu sākums 10.00.

Norises vieta: 

14.09.2019. Rīgas Austrumu vidusskola, Viļānu iela 13, Rīga

05.10.2019. Liepāja, vieta tiks precizēta.

Dalības maksa:

  • LLA biedriem – 70 EUR
  • Brīvklausītājiem – 100 EUR
  • Studentiem (dienas nodaļas, uzrādot studentu apliecību) – 70 EUR

*rēķina pieteikumu (rekvizītus) sūtīt uz e-pastu: logopediem@inbox.lv

Pieteikties uz semināru Liepājā

Pieteikšanās uz 13.09.2019. Rīgā SLĒGTA!