Tālākizglītība

Latvijas Logopēdu asociācija 2019.gada 10.maijā rīko profesionālās kompetences pilnveides tālākizglītības programmu

“Neplūstoša runa, stostīšanās un “klatterings” bērniem un pieaugušajiem. Logopēda loma un logopēdiskā palīdzība bērniem un pieaugušajiem ar neplūstošu runu, stostīšanos un “klatteringu””

Lektore: Andžela Šteinberga

Programmas saturs:

  1. Neplūstoša runa un stostīšanās bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem.
  2. Stostīšanās un “klatterings”- līdzīgais un atšķirīgais.
  3. Prasību - spēju modeļa un Lidcombe programmas galvenie aspekti darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem.
  4. Logopēdiskās metodes darbā ar personu ar “klateringu”.
  5. Logopēdiskais darbs ar pieaugušajiem.

Programmas apjoms: 8 stundas vai  8 TIP

Programmas saskaņojums:

Pedagogiem – 26.02.2014.Nr.RIIMC-14-030

Ārstniecības atbalsta personām – 18.12.2018. LĀPPOS Nr.675

Darba plānojums: no plkst.9.00-17.00

Norises vieta:  Rīgas Austrumu vidusskola, Viļānu iela 13, Rīga

Dalības maksa:

LLA biedriem – 25 EUR

Brīvklausītājiem – 40 EUR

Studentiem (dienas nodaļas, kuri nestrādā, uzrādot studentu apliecību) – 20 EUR

Pieteikšanās sadaļā TĀLĀKIZGLĪTĪBA

VIETU SKAITS IEROBEŽOTS!