Gada logopēds 2018

GADA BALVA 2018

VANDAI KORBEI, Bauskas novada pirmajai logopēdei

Vairāku publikāciju, didaktisko materiālu un programmu autorei, par ilggadīgu, atbildīgu, profesionālu logopēda darbību un ieguldījumu logopēdu profesionālās kvalitātes paaugstināšanā.

 

Atzinības raksts

SIGITAI JIRGENSONEI, Kuldīgas vidusskolas logopēdei

Par ilggadīgu, apzinīgu profesionālo darbību, mērķtiecīgu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu; efektīvu metožu, pašgatavotu materiālu un tehnoloģiju izmantošanu ikdienas darbā un dalīšanos pieredzē ar kolēģiem, jaunajiem, topošajiem speciālistiem.

 

Atzinības raksts

INGAI BORKOVSKAI, Bauskas novada PII “Pasaulīte” logopēdei

Par apzinīgu, radošu logopēda darbu bērnu runas un valodas traucējumu novēršanā, veiksmīgu sadarbību ar vecākiem un ieguldījumu profesionālajā darbībā.

 

Atzinības raksts

SARMĪTEI GRĪNBERGAI, Talsu novada Vandzenes pamatskolas, PII “Zīlīte” logopēdei

Par nopietnu un atbildīgu darbu logopēdijas jomā, veltot rūpes un uzmanību pilnvērtīgai runas un valodas attīstībai, daloties pieredzē semināros, sadarbojoties ar vecākiem, strādājot gan ar bērniem, gan pieaugušajiem, vadot prakses jaunajiem logopēdiem.