Laimīgu Jauno gadu!

es zinu, kas man jādara:

jānostājas starp gaismu un tumsu

tā, lai ēnas aiz muguras –

gaisma ziedētu priekšā;

es zinu, kas man jādara:

jāatrod vārdi,

kuri neļautu tumsai

nākt manā pasaulē iekšā;

es zinu, kas man jādara:

jāaiztramda šaubas

un vienkārši jāuzzied

ziemcietē dzīvotpriekā.

/Maija Laukmane/

Gaišus, mīļus un prieka pilnus Ziemassvētkus!

Lai Jaunais gads nes veiksmi, veselību, izdošanos, saskaņu un laimi ģimenē!