Semināra izvērtējums

LLA 7. decembra semināra izvērtējums

2018.gads tuvojas noslēgumam, un Latvijas Logopēdu asociācijā izskanējis arī trešais, šī gada pēdējais,  seminārs “Aktuāli jautājumi logopēdijā”.

Gads ir bijis nozīmīgs ne tikai pašu paveikto darbu dēļ. Esam kļuvuši bagātāki ar saviem speciālistiem zinātnē. Pavasarī Latvijas Universitātē  par profesori atkārtoti ievēlēta Sarmīte Tūbele, bet 6.decembrī Rīgas Stradiņa Universitātes profesoru padome asociētās profesores titulu audiologopēdijā piešķīra Baibai Trinītei.

Liepājas Universitātes docente Baiba Trinīte iepazīstināja ar  pavisam jauna pētījuma par runas uztveres uzlabošanas iespējām skolēniem rezultātiem. Gūtie secinājumi  liek nopietni pārdomāt klašu telpu akustiku un iekārtojumu, kā arī aicināt savus darba devējus apsvērt iespējas aprīkot 1.klašu mācību telpas ar skaņu pastiprinošām ierīcēm. Logopēdiem nozīmīgs ir arī secinājums, ka bilingvāli skolēni ar valodas traucējumiem spēj uztvert tikai 40% no tā, ko klasē saka skolotājs, tāpēc īpaši jāpievērš uzmanība, lai šie skolēni sēdētu pirmajos solos.

Asas diskusijas raisīja logopēdes Tatjanas Andronovas sniegtais ieskats logopēda darbā kompetenču pieejas aspektā. Jau semināra  ievadrunā LLA valdes priekšsēdētāja Baiba Trinīte aicināja padomāt, uz kura vārda sava amata nosaukumā “skolotājs logopēds “ mēs liekam uzsvaru. Iepriecināja auditorijas vairākuma nostādne, ka mūsu prioritāte ir logopēdija, tāpēc mums savā darbā stingri jāievēro skolotāja logopēda amata aprakstā norādītais bērnu skaits. Logopēda pienākums ir šo jautājumu pārrunāt ar savu darba devēju un izskaidrot, ka mūsu prioritāte ir darba kvalitāte un rezultāts. Pretējā gadījumā cieš klients, kā arī tiek grauts logopēda profesijas prestižs. Nav pieļaujams, ka logopēds ar vienu darba slodzi strādātu ar vairāk kā 24 bērniem vispārizglītojošā pirmsskolā un vairāk kā  35 skolēniem vispārizglītojošā skolā. Pretējā gadījumā nodarbību garums sarūk līdz 5-7 minūtēm pat tikai līdz vienai reizei mēnesī. “Nodrošināt korekcijas darbu un sasniegt rezultātu nav viens un tas pats!” (B.Trinīte )

Daudz optimistiskāku noskaņojumu radīja sabiedrisko attiecību speciālistes Lailas Rupeikas etiķetes un komunikācijas skola. Uzzinājām, kā radīt sabiedrības normām atbilstošu pozitīvu priekšstatu par sevi un  cieņpilni rīkoties dažādās situācijās lietišķā vidē.

Atgriežoties no kafijas pauzes, ar logopēdu darbā praktiski pielietojamu prezentāciju mūs patīkami pārsteidza SIA Spidums  pārstāvis Aleksejs Kazakovs.

Arī LLA ilggadējais sadarbības partneris, SIA Muzle pārstāvis Andris Skudra bija īpaši piedomājis, lai ieskats jaunajā praktiskajā materiālā skaņu zilbju analīzes un sintēzes attīstīšanai  darba dienas noslēgumā jau nogurušajiem logopēdiem būtu viegli uztverams un saprotams. Redzot smaidus kolēģu sejās un laiku pa laikam zālē ieskanoties sirsnīgiem smiekliem, bija skaidrs, ka tas viņam izdevies!

Seminārs noslēdzās ar Ziemassvētku ideju, pieredzes un praktisko resursu tirdziņu. Te katrs varēja atrast sevi interesējošo, sākot no grāmatām, spēlēm, darba lapām un iedvesmojošiem pašu logopēdu roku darinājumiem, beidzot ar zināšanām un profesionālās pieredzes apmaiņu. Daži pat tā aizrāvās, ka krietni pārsniedza semināram atvēlēto laiku. Zuda ierastā ikdienas steiga, un mājup devāmies ar gandarījuma sajūtu un kripatiņu Ziemassvētku prieka sirdī.

Noslēgumā vēl divi svarīgi atgādinājumi:

1. Līdz 1.februārim gaidām pieteikumus pretendentiem uz Gada logopēda balvu (pieteikuma anketa www.logopedi.lv sadaļā par LLA,  “Gada logopēds” nolikums)

2. Līdz 2019. gada nogalē gaidāmajām LLA valdes vēlēšanām aicinām pieteikties logopēdus, kas jūt vēlmi darboties Latvijas Logopēdu asociācijas labā. Nav obligāta liela pieredze logopēda darbā.  Mūsu jaunie, enerģiskie kolēģi, ļoti ceram uz jums!

 

Jolanta Hanzovska,

LLA valdes locekle