Valdes pārvēlēšana

2019.gada decembrī notiks Latvijas Logopēdu asociācijas (turpmāk teksta – LLA) valdes pārvēlēšana.

Aicinām aktīvus, darboties un sadarboties gribošus cilvēkus pieteikt savu kandidatūru LLA valdei.

Aicinām LLA biedrus, logopēdu metodiskās apvienības un darba grupas izvirzīt savus kandidātus LLA valdei. Obligāts priekšnosacījums - izvirzītais kandidāts piekritis kandidēt.

Kandidātu pieteikumus lūdzam sūtīt uz e-pastu:  lla@e-apollo.lv

Ceram uz atsaucību kandidātu izvirzīšanā LLA valdei un aktīvu dalību vēlēšanu dienā 2019.gada decembrī.

Ikvienam ir rokas jāpieliek,

Lai lielais darbs uz priekšu tiek! 

/Rainis/