Apsveikums

Lai kaut kam labam klāt

Ir vienmēr daļa Tava,

Nu kaut vai cerība,

Ja cita nav, ko dot,

Ar sirdspukstiem,

Ar mīlestības vārdiem,

Lai protam ikdienu

Mēs piestarot.

/Kornēlija Apšukrūma/

Lai izdodas atrast gaišumu sevī, apkārtējos cilvēkos un notikumos!

Sveicam Skolotāju dienā!