Tālākizglītība

Latvijas Logopēdu asociācija 2018. gada 28.septembrī rīko semināru

AKTUĀLI JAURTĀJUMI LOGOPĒDIJĀ

Reģistrācija no plkst.9.00

Programma:

10.00-10.30    Logopēdiskā dokumentācija.  Zeltīte Šneidere, logopēde

10.30-12.00    Tendences bērnu runas un valodas attīstības traucējumu etioloģijā, diagnostikā un korekcijā. Gundega Tomele, LiepU lektore

12.00-12.30    Kafijas pauze

12.30-14.00    Privātprakses logopēdijā: pieredžu stāsti. Līga Janovska, logopēde; Ludmila Gomančenko, logopēde; moderatore Sarmīte Tūbele, LU profesore

14.00-14.30     Pasaules kongresā Hirosimā “Viena pasaule-daudz balsis” gūtā pieredze un atziņas. Andžela Šteinberga, logopēde

14.30-15.00    Diskusija

Programmas apjoms: 6 stundas vai  TIP

Programmas saskaņojums:

Pedagogiem – 26.02.2014. Nr.RIIMC-14-030

Ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām – tiek saskaņots LĀPPOS

Dalības maksa:

  • LLA biedriem, kuri ir samaksājuši biedru naudas komplekso maksājumu par 2018.gadu, - bez maksas.
  • LLA biedriem, kuri samaksājuši biedru naudu par 2018. gadu - 4.00 EUR.
  • Brīvklausītājiem – 10.00 EUR.
  • Studentiem (dienas nodaļas uzrādot apliecību) – 4 EUR.

UZMANĪBU!

PIETEIKŠANĀS SLĒGTA