Apsveikums

Visa plašā pasaule uzdod man jautājumus,

Es plašai pasaulei uzdodu jautājumus.

 

Visa plašā pasaule uz manis jautāto atbild.

Es uz pasaules jautājumiem mācos un mācos atbildēt.

 

Visa plašā pasaule man stāsta, rāda un skaidro.

To, ko zinu un saprotu,- Es plašai pasaulei skaidroju.

 

Pasaule māca mani, es no pasaules mācos.

Mēs abas – čaklākās skolnieces – no rīta līdz vakaram mācāmies!

M. Laukmane

 

Studentiem vēlam mācīties pašiem sev, nevis to darīt skolotāju vai vecāku dēļ.

Skolotājiem, pasniedzējiem vēlam būt bagātiem ar radošām dzirkstelēm, kuras kopā ar saviem studentiem spēsiet pārvērst ideju ugunskurā!