Biedru iestāšanās

Biedrība “Latvijas logopēdu asociācija” (turpmāk tekstā – LLA) aicina pievienoties domubiedrus.

Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana notiek saskaņā ar LLA statūtu 4.nodaļu.

Par biedru var kļūt speciālisti ar logopēda kvalifikāciju, logopēdijas specialitātes studenti, sākot ar 3. kursu, kā arī fiziskās un juridiskās personas, kuru darbība ir saistīta ar logopēdijas nozari.

Iestājoties LLA iesniedz:

  • rakstisku pieteikumu ar pielikumu (izglītību, kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu kopiju/-ām);
  • fotogrāfiju 3x4 cm.

Jaunais LLA biedrs maksā:

  • iestāšanās naudu – 7,00 eiro;
  • par apliecību – 2,00 eiro;

biedru naudu par gadu vai pusgadu (atkarībā no iestāšanās laika).

LLA biedri, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ (izbraukuši no valsts, atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā u.c.) nevar apmeklēt seminārus, konferences un veikt biedru naudas iemaksu, iesniedz brīvā formā rakstisku iesniegumu LLA
valdei.

Biedri, kuri izstājušies vai izslēgti no LLA, var atjaunot dalību iesniedzot rakstisku iesniegumu.

Atjaunotais LLA biedrs maksā:

  • atjaunošanās maksu – 7,00 eiro.

 

Precīzāka informācija pa tālruni 20367175.