Eiropas Logopēdijas diena

Augmentatīvā un alternatīvā komunikācija (AAK) ietver sevī dažādas komunikācijas metodes, kuras tiek izmantotas, lai palīdzētu  dažādu vecumu cilvēkiem, kuriem ir grūtības saprast un izteikties, izmantojot runu.

Cilvēkiem var būt komunikācijas grūtības viņu veselības stāvokļa dēļ; kā piemēram, cerebrālā trieka, garīgās attīstības traucējumi vai autiskā spektra traucējumi. Komunikācijas grūtības var arī rasties insulta, smadzeņu bojājumu, motorā neirona saslimšanu un Parkinsona slimības rezultātā.

AAK aptver plašu dažādu tehniku spektru, kas atbalsta vai aizstāj runāto valodu: attēlu komunikācijas tāfeles, burtu tāfeles, zīmju valoda, objektu un simbolu norādīšana un runas veidošanas ierīces.

Mēs visi izmantojam AAK, kad komunicējot lietojam žestus, mīmiku vai arī grafiskus simbolus (emojis). Cilvēkiem ar izteiktām komunikācijas grūtībām, AAK lietošana var būt vienīgais veids, kā izteikt savas vajadzības, pieņemt lēmumus un piedalīties ikdienas aktivitātēs. AAK var palīdzēt uzlabot viņu dzīves kvalitāti.

Ja Jums, vai kādam, kuru Jūs pazīstat, AAK varētu palīdzēt, ir svarīgi konsultēties ar logopēdu vai AAK speciālistu un lūgt mutidisciplināru novērtējumu, lai izvērtētu individuālajām vajadzībām piemērotāko pieeju vai aprīkojumu.

 

Atcerieties, ka nespēja runāt nav tas pats, kā tad, kad nav ko teikt.